Gracje z Ukrainą

Gracje – solidarne z Ukrainą
Mniej lub bardziej niespodziewanie nadszedł czas próby.
Największej- dla Narodu ukraińskiego poddanego brutalnej agresji ze strony
Federacji Rosyjskiej.
Nasi sąsiedzi bohatersko walcząc o własną suwerenność starają się
chronić swoje rodziny, głównie kobiety i dzieci, które w ogromnej liczbie
szukają u nas schronienia. I je znajdują- a to próba dla naszej społeczności,
którą zdajemy w typowy dla siebie sposób: spontanicznej pomocy w różnych
dziedzinach życia.
M.in. okazało się, że w przestrzeniach dotychczas senioralnych będą
się odbywały zajęcia dla ukraińskich dzieci, którym potrzeba właściwie
wszystkich materiałów do pracy. Więc włączyłyśmy się do akcji zbiórkowej w
Przestrzeni Trzeciego Wieku i stopniowo będziemy ją wspierać.
Krystyna W.