Pierwsze spotkanie po przerwie

Nie widziałyśmy się trzy i pół miesiąca, od połowy marca do
końca czerwca. Kontaktowałyśmy się przez internet i telefon.
Ale jaka była radość ze spotkania 30 czerwca, w nowym
miejscu ładniejszym jeszcze, niż poprzednie!
Nie wszystkie przyszłyśmy i kontynuujemy treningi, bo nie
wszystkie mamy jednakowe podejście do pandemii- od jej
lekceważenia, poprzez spokojne unikanie potencjalnych
zagrożeń, do silnego lęku a każda decyduje o swoim
uczestnictwie dobrowolnie i bez nacisków.
Jeszcze sobie nie poopowiadałyśmy wszystkiego, a już był
występ: 18 lipca na pikniku dla seniorów przy Centrum
Aktywności Lokalnej przy ul. Prądzyńskiego 39. Jest to kolejne
piękne miejsce we Wrocławiu na różne aktywności społeczne, a
występ należał do udanych i liczymy na dalszą współpracę.
Tekst Krysia Waligóra