Wywiad z Gracjami w Radiu Rodzina

Bronia, Basia, Ela i Regina zostały przepytane przez redaktora Radia Rodzina o inne pasje, którym oddają się poza uprawianiem tańca. Zajęcia w kuchni lubi Bronia, piecze słodkości i pitrasi. Bardzo to miłe, kosztujemy czasem jej wypieków. Basia opowiadała o niemal wyczynowym uprawianiu kolarstwa, słuchacze nie do końca dowierzają, gdy mówi o pokonanych dystansach. Ale budzi podziw. Ela szyje i maluje. Regina dzierga i podróżuje.

Rozmowa dotyczyła też korzyści wynikających z wszelkich form aktywności. Gdy prze chodzimy na emeryturę kurczy się nasza przestrzeń zawodowa i towarzyska. Należy więc wypełnić pustkę i zabrać się za nowe zajęcia i pasje.

Jednak stwierdziłyśmy zgodnie, że to taniec jest tym, co nas najbardziej uszczęśliwia.

Tutaj wysłuchasz całego wywiadu

Radiowy Klub Seniora #160: Dzień Kobiet – Radio Rodzina

Należy dodać, że była to już druga audycja w tym radiu z udziałem Gracji. W grudniu ub. roku panie Bogusia, Zosia i Jadzia opowiadały o początkach zespołu, o treningach, prowadzonych przez Annę Wiatrowską, występach, strojach, muzyce…

Radiowy Klub Seniora #151: Grupa taneczna „Gracje”